Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego (dalej: Użytkownicy), znajdującego się pod adresem elektronicznym www.swapit.pl, zwanego dalej "Serwisem".

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Dariusz Prochal, zwany dalej "Swapit.pl". Przetwarza on dane osobowe zgodnie z udzieloną przez użytkownika zgodą oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zakres zbieranych danych

 • W trakcie rejestracji dla umożliwienia korzystania z serwisu niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:
  1. Imię i Nazwisko
  2. Adres e-mail
  3. Hasło w postaci zaszyfrowanej jednokierunkowym algorytmem sha1
  4. Województwo
  5. Miejscowość
  6. Zgoda na otrzymywanie newslettera
  7. Akceptacja regulaminu, polityki prywatności i zasad wykorzystania plików cookies
 • Ponadto gromadzone są dane wynikające ze specyfiki działania Internetu, a więc:
  1. Adres sieciowy w Internecie (adres IP) w momencie rejestracji.
  2. Data i godzina rejestracji.
  3. Data i godzina logowania do serwisu.
  4. Data i godzina otwierania wybranych stron internetowych Serwisu.

Cel zbierania danych

 • Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Swapit.pl w celu realizacji Usługi, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Swapit.pl.
 • Wszelkie dane podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym znajdującym się na stronie Serwisu wykorzystywane będą przez Swapit.pl wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane przez Użytkownika zapytanie. Przetwarzanie danych następuje w tym przypadku zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104).
 • W zależności od udzielenia przez Użytkownika zgody podczas rejestracji podane dane osobowe, a w szczególności adres e-mail może posłużyć do przesyłania przez Swapit.pl informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104). W szczególności na podany adres e-mail może być przesyłany bezpłatny newsletter. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie opcji "Chcę otrzymywać na podany adres e-mail informację nt. nowości i zmian w serwisie SwapIt.pl". Informacje będą przesyłane nie częściej niż raz na dwa tygodnie.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji nieosobowych

 • Automatycznie mogą być przez nas zbierane informacje nieosobowe dotyczące Państwa, takie jak: rodzaj przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają, adres strony internetowej, z której połączyli się Państwo z naszą witryną.
 • Możemy też gromadzić informacje szczegółowe, które przekazaliście Państwo za pośrednictwem tej witryny (przykładowo: wiek i miejsce zamieszkania).
 • Informacje te nie mogą prowadzić do ustalenia Państwa tożsamości, a ich wykorzystanie będzie mieć na celu wyłącznie zapewnienie jak najwyższej efektywności usług świadczonych z pośrednictwem tej witryny.

Obowiązki i uprawnienia Użytkownika

 • Użytkownik udostępniający dane osobowe ma zagwarantowane przez Serwis prawo do kierowania żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 • Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez innych Użytkowników serwisu
 • Użytkownik - po zalogowaniu ma także dostęp do:
  - Własnych danych osobowych podanych podczas rejestracji do Serwisu.
  - Danych samodzielnie (ręcznie) wpisanych na stronie, treści ogłoszeń (Dodawanych umiejętności, wydarzeń i wspólnych aktywności)
  - Danych w systemie, które zostały udostępnione przez innych Użytkowników temu Użytkownikowi w celu świadczenia usługi, na co wyraża zgodę.

Korzystanie z tzw. ciasteczek

 • Podczas korzystania przez Państwa z naszej witryn, mogą zostać przez nas umieszczone na Państwa komputerach niewielkie pliki (znane powszechnie pod nawą "ciasteczka"). Pliki te mogą być przez nas odczytane dla celów informacyjnych, w momencie ponownej Państwa wizyty na naszej witrynie.
 • Rodzaj informacji, które w ten sposób gromadzimy ma związek z Państwa komputerem i obejmuje dane takie jak: adres IP, datę i godzinę wejścia na naszą witrynę z Państwa komputera, części witryny, z którymi się Państwo zapoznali oraz to, czy strony, z jakich Państwo chcieliście skorzystać zostały otworzone. Poza powyższymi danymi zapisaywane są także dane sesyjne identyfikujące użytkownika, pozwalające się zalogować i utrzymać informacje o osobie zalogowanej w momencie kiedy ten korzysta z serwisu
 • Swapit.pl zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z serwisu internetowego. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych Użytkowników.
 • Poprzez zmianę ustawień własnych komputerów (odnośne wskazówki znajdują się na ekranach pomocy lub w instrukcjach) możecie Państwo wykasować lub zablokować umieszczane przez nas pliki. Wykasowanie lub zablokowanie tych informacji, może jednak uniemożliwić korzystanie z niektórych usług oferowanych za pośrednictwem naszej witryny.
 • Więcej na temat wykorzystawania przez naszą witrynę plików cookies znajdą Państwo pod adresem /zasady-wykorzystania-plikow-cookies.

Hiperłącza do innych stron

 • Swapit.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie polityki prywatności ani za treści publikowane na innych stronach internetowych, do których odniesienia umieszczone są na tej witrynie

Zmiana i usunięcie danych osobowych

 • Użytkownicy Serwisu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji lub usunięcia.
 • Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do Administratora Danych żądania na adres e-mail kontakt@swapit.pl z adresu e-mail użytego podczas rejestracji.
 • Usunięcie Danych Osobowych Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne z jego wyrejestrowaniem się z Serwisu.

Uwaga specjalna dla osób poniżej 18 roku życia

 • Osoby, które nie ukończyły 18-tego roku życia proszone są o nie przesyłanie swych danych osobowych (w tym: nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej).
 • Osoby poniżej 18-tego roku życia chcące zadać pytanie lub też skorzystać z tej witryny w sposób wymagający przekazania danych osobowych, proszone są o dokonanie tego za pośrednictwem rodziców lub opiekunów.

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

 • Zastosowane przez nas środki techniczne i organizacyjne zmierzają do jak najlepszego zabezpieczenia zgromadzonych przez nas danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystaniem.
 • Celem usunięcia wątpliwości wskazujemy, że istnieje pełna dobrowolność w korzystaniu przez Państwa z niniejszej witryny i podawania dotyczących Państwa danych.

Dostęp do danych osób trzecich

 • Do danych, w tym danych osobowych zbieranych przez Swapit.pl mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu
 • Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości

Wyłączenie odpowiedzialności

 • Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących ofert, usług lub towarów innych podmiotów niż Swapit.pl, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 • Swapit.pl nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Swapit.pl przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności
 • Swapit.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Swapit.pl.

Kontakt z nami

 • Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres kontakt@swapit.pl

Zmiany Polityki Prywatności

 • Swapit.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 • Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.
 • Data: 22-02-2013
facebook